Logo
Max. Min. del Mes

Historico, graficas

Temperatura Max.

Temperatura Min.

14.4C

-2.3C

Outside Temperature History   Outside Humidity History

Average Wind Speed History   High Wind Speed History

Barometer History   Total Rain History

Outside Temperature History   OutsideHumidityHistory

HiWindSpeedHistory   RainHistory

Humedad Max.

Humedad Min.

94%

26 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

8.9C

-12.8C

Viento Max.

57.9 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1023.0 mb

992.6 mb

Lluvia Total

26.0 mm

Inten. Lluvia Max.

18.8 mm/hr

Sens. Termica Min.

-3.3C

Sens. Calor Max.

12.8C

Max. Min. Anual

Temperatura Max.

Temperatura Min.

37.1C

-7.0C

Humedad Max

Humedad Min.

96%

7 %

Punto Rocio Max.

Punto Rocio Min.

24.4C

-22.8C

Viento Max.

95.0 km/hr

Presion Max.

Presion Min.

1039.6 mb

982.8 mb

Lluvia Total

de Oct. a Sep.

90.2 mm

Inten. Lluvia Max.

18.8 mm/hr

Sens. Calor Max

38.3C

Sens. Termica Min

-10.6C